Čištění komínů, prohlídka spalinové cesty

Čištění spalinové cesty provádíme čistícími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě, na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

Frézování komínů

Frézování se používá tam, kde je potřeba stávající komínový průduch upravit na větší průměr, komíny frézujeme vlastní komínovou frézou, každý vyfrézovaný komín musí být následně vyvložkován

Vložkování komínů

komíny vložkujeme pro všechny druhy spotřebičů a paliv, vložkování je v dnešní době nejlevnější způsob rekonstrukce komínu, používáme certifikované výrobky předních výrobců komínových systémů a sanačních materiálů.
K námi vyvložkovanému komínu obdržíte revizní zprávu zdarma (ušetříte 1000 Kč).

Vícevrstvé komíny

stavíme tam, kde na komín při stavbě zapomněli, nebo stávající komínový průduch je nevyhovující, vícevrstvé komíny se používají pro všechny tipy paliv a spotřebičů. Komínový plášť zhotovíme ve Vámi vybraném barevném odstínu.
K námi postavenému vícevrstvému komínu obdržíte revizní zprávu zdarma (ušetříte 1000 Kč).

Autorizované měření účinnosti spalovacího zdroje měření množství vypouštěných látek

a kontrola stavu spalinových cest: Jedná se o měření malých zdrojů znečištění do výkonu 200 kW, pouze pro právnické a fyzické osoby, dle zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. nevztahuje se na domácnosti.

Revizní, kolaudační zprávy provádíme:

před kolaudací objektu, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, nebo výměnou spotřebiče, novou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě způsobených v důsledku sedání podloží, porušení únosnosti stavebních konstrukcí, otřesů nebo jiných příčin, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Dále provádíme...

odborné poradenství v oboru kominictví, návrhy spalinových cest, opravy komínových lávek, do-pojení spotřebičů komínů, prodej sanačních materiálů.
zpět     nahoru
  |   www.frezujemekominy.cz   |   info@frezujemekominy.cz   |   tel: +420 775 985 666   /   +420 777 346 971